Įskiepio dokumentacija (widget)

 • Užregistruojama įmonė ir išduodamas API raktas ("token") užpildžius šią formą
 • Įdiegti į svetainę identifikacijos mygtuką, kurį paspaudus atidaromas esamoje svetainėje langas kuriame vykdoma identifikacija.
 • Klientui atlikus identifikaciją ir patekus į laukimo langą, automatiškai išsiunčiamas laiškas su nuoroda į įmonės el. pašto dėžutę. Paspaudus nuorodą bus galima patvirtinti arba atmesti identifikacijos užklausą.
 • Klientas sulaukęs patvirtinimo iš agento:
  • sėkmingos identifikacijos atveju: automatiškai su parametrais nukreipiamas į svetainę (panaudojama return_url reikšmė)
  • nesėkmingos identifikacijos atveju: į ekraną išvedamos agento nurodytos klaidos ir prašoma dar kartą identifikuotis iš naujo pataisius klaidas

Pavyzdys:

<script type="text/javascript" src="https://markid.eu/js/widget.js"></script>
<script>
  MarkidWidget.init({
    'token': '',
    'name': '',
    'surname': '',
    'personcode': '',
    'birthday': '',
    'mode': '',
    'auto': '',
    'peps': '',
    'sanctions' : '',
    'triger': 'markidwidget-ident-button',
    'url': 'https://markid.eu/identity',
    'params': {
      'is_monitored_pep': '',
      'is_monitored_sanctions': '',
      'x': '1',
      'y': '2',
      'z': '3'
    }
  });
</script>
<button id="markidwidget-ident-button" type="button"></button>

Kalbos

Užklausa lietuvių kalbai daroma į: https://markid.eu/identity
Užklausa anglų kalbai daroma į: https://markid.eu/en/identity


Parametrai ir jų reikšmės


Parametras Reikšmė
token Unikalus dalyvio raktas sugeneruojamas užpildžius formą.
name Kliento vardas
surname Kliento pavardė
birthday Kliento gimimo data (formate: YYYY-mm-dd)
personcode Kliento asmens kodas
mode Identifikacijos rūšis (galimos reikšmės: min - paprasta identifikacija, alive - sudėtingesnė identifikacija, post - identifikacija per Post.lt. Nustatyta pagal nutylėjimą - min.)
auto Automatinis sprendimo priėmimas (galima reikšmė: true, pagal nutylėjimą visada rankinis identifikacijos tvirtinimas)
peps PEP tikrinimo būklė (true / false)
sanctions Sankcijų tikrinimo būklė (true / false)

Atsakymo forma

Sėkmingos arba nesėkmingos identifikacijos atveju klientas nukreipiamas į "return_url" nuorodą, be jokių parametrų.
Sėkmingos identifikacijos atveju POST būdu yra siunčiama saugi užklausa su visais žemiau esančiais parametrais į "callback_url" nuorodą.


Parametras Reikšmė
request Unikalus užklausimo numeris
name Kliento vardas
surname Kliento pavardė
birthday Kliento gimimo data (formate: YYYY-mm-dd)
personcode Kliento asmens kodas
photo_person Kliento asmeninė nuotrauka
photo_doc Kliento dokumento nuotrauka
photo_doc_front Kliento paso viršelio nuotrauka
photo_doc_back Kliento dokumento antros pusės nuotrauka
photo_person_doc Kliento veido ir dokumento nuotrauka
ip Kliento IP adresas
status Būklė
agent_answer Agento atsakymai (JSON formate masyvas)
valid_till Dokumento galiojimo data (UTC formate)
document_number Dokumento numeris
document_type Dokumento tipas (ID, PASSPORT)
ird_check IRD.lt dokumento tikrinimo būklė (true / false)
ird_info IRD.lt grąžintas atsakymas (JSON formate masyvas)
pep_check PEP tikrinimo būklė (true / false)
pep PEP duomenys (JSON formate masyvas)
sanction_check Sankcijų tikrinimo būklė (true / false)
sanction Sankcijų duomenys (JSON formate masyvas)
callback_type Identifikacijos patvirtinimo tipas (manual - rankinis, auto - automatinis)
created_at Suformuotos užklausos laikas (UTC formate)

Jūsų serverio atsakymas turi būti:


OK

HTTP dokumentacija

 • Užregistruojama įmonė ir išduodamas API raktas ("token") užpildžius šią formą
 • Įdiegti į svetainę identifikacijos mygtuką, kurį paspaudus POST būdu siunčiami užklausos formos duomenys.
 • Klientui atlikus identifikaciją ir patekus į laukimo langą, automatiškai išsiunčiamas laiškas su nuoroda į įmonės el. pašto dėžutę. Paspaudus nuorodą bus galima patvirtinti arba atmesti identifikacijos užklausą.
 • Klientas sulaukęs patvirtinimo iš agento:
  • sėkmingos identifikacijos atveju: automatiškai su parametrais nukreipiamas į svetainę (panaudojama return_url reikšmė)
  • nesėkmingos identifikacijos atveju: į ekraną išvedamos agento nurodytos klaidos ir prašoma dar kartą identifikuotis iš naujo pataisius klaidas

Kalbos

Užklausa lietuvių kalbai daroma į: https://markid.eu/identity
Užklausa anglų kalbai daroma į: https://markid.eu/en/identity


Parametrai


Parametras Reikšmė
token Unikalus dalyvio raktas sugeneruojamas užpildžius formą.
name Kliento vardas
surname Kliento pavardė
birthday Kliento gimimo data (formate: YYYY-mm-dd)
personcode Kliento asmens kodas
mode Identifikacijos rūšis (galimos reikšmės: min - paprasta identifikacija, alive - sudėtingesnė identifikacija, post - identifikacija per Post.lt. Nustatyta pagal nutylėjimą - min.)
auto Automatinis sprendimo priėmimas (galima reikšmė: true, pagal nutylėjimą visada rankinis identifikacijos tvirtinimas)
peps PEP tikrinimo būklė (true / false)
sanctions Sankcijų tikrinimo būklė (true / false)

Atsakymo forma

Atsakymai grįžta POST būdu kartu su klientu (return_url parametras) ir papildomai atskiru POST užklausimu į saugų adresą (callback_url parametras).


Parametras Reikšmė
request Unikalus užklausimo numeris
name Kliento vardas
surname Kliento pavardė
birthday Kliento gimimo data (formate: YYYY-mm-dd)
personcode Kliento asmens kodas
photo_person Kliento asmeninė nuotrauka
photo_doc Kliento dokumento nuotrauka
photo_doc_front Kliento paso viršelio nuotrauka
photo_doc_back Kliento dokumento antros pusės nuotrauka
photo_person_doc Kliento veido ir dokumento nuotrauka
ip Kliento IP adresas
status Būklė
agent_answer Agento atsakymai (JSON formate masyvas)
valid_till Dokumento galiojimo data (UTC formate)
document_number Dokumento numeris
document_type Dokumento tipas (ID, PASSPORT)
ird_check IRD.lt dokumento tikrinimo būklė (true / false)
ird_info IRD.lt grąžintas atsakymas (JSON formate masyvas)
pep_check PEP tikrinimo būklė (true / false)
pep_raw PEP duomenys (JSON formate masyvas)
sanction_check Sankcijų tikrinimo būklė (true / false)
sanction_raw Sankcijų duomenys (JSON formate masyvas)
callback_type Identifikacijos patvirtinimo tipas (manual - rankinis, auto - automatinis)
created_at Suformuotos užklausos laikas (UTC formate)

Jūsų serverio atsakymas turi būti:


OK


Light Įskiepio dokumentacija (light-widget)

Pavyzdys:

  <script type="text/javascript" src="https://markid.eu/js/light-widget.js"></script>
  <script>
    MarkIdLightWidget.init({
      'token': '',
      'params': {
        'return': '',
        'callback': ''
      }
    });
  </script>
  <button id="markidwidget-ident-button" type="button"></button>

Parametrai ir jų reikšmės


Parametras Reikšmė
token Unikalus dalyvio raktas sugeneruojamas užpildžius formą.
return Pasirinktas Return Url
callback Pasirinktas Callback URL

Atsakymo forma

Atsakymai grįžta POST būdu kartu su klientu (return_url parametras) ir papildomai atskiru POST užklausimu į saugų adresą (callback_url parametras).


Parametras Reikšmė
request Unikalus užklausimo numeris
name Kliento vardas
surname Kliento pavardė
birthday Kliento gimimo data (formate: YYYY-mm-dd)
personcode Kliento asmens kodas
photo_person Kliento asmeninė nuotrauka
photo_doc Kliento dokumento nuotrauka
photo_doc_front Kliento paso viršelio nuotrauka
photo_doc_back Kliento dokumento antros pusės nuotrauka
photo_person_doc Kliento veido ir dokumento nuotrauka
ip Kliento IP adresas
status Būklė
agent_answer Agento atsakymai (JSON formate masyvas)
valid_till Dokumento galiojimo data (UTC formate)
document_number Dokumento numeris
document_type Dokumento tipas (ID, PASSPORT)
ird_check IRD.lt dokumento tikrinimo būklė (true / false)
ird_info IRD.lt grąžintas atsakymas (JSON formate masyvas)
pep_check PEP tikrinimo būklė (true / false)
pep_raw PEP duomenys (JSON formate masyvas)
sanction_check Sankcijų tikrinimo būklė (true / false)
sanction_raw Sankcijų duomenys (JSON formate masyvas)
callback_type Identifikacijos patvirtinimo tipas (manual - rankinis, auto - automatinis)
created_at Suformuotos užklausos laikas (UTC formate)
light_widget_response Suformuotos užklausos duomenų paliginimas (JSON formate masyvas)